Na oddział trafiają pacjenci, którzy wymagają pobytu w szpitalu z uwagi na ograniczenie ogólnej sprawności i u których zakończył się proces leczniczy. Czas przebywania nie jest ograniczony, jednak w razie pogorszenia stanu pacjenta  i konieczności leczenia, jest on kierowany na odpowiedni oddział szpitalny.

Podobny ośrodek (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy) działa w pobliskich Krzanowicach.

Cały tekst www.naszraciborz.pl