Już 30 marca w Warszawie pod szyldem "Bezpieczny lekarz - bezpieczny pacjent - bezpieczny szpital" rozpocznie się konferencja podejmująca niezwykle istotne, choć dotychczas rzadko omawiane kwestie: bezpieczeństwo leczenia i zdarzenia niepożądane w opiece nad pacjentami. Organizatorami wydarzenia są Medycyna Praktyczna i Wolters Kluwer Polska. Współorganizatorem jest Naczelna Izba Lekarska.
Konferencja ma być impulsem do wypracowania kultury postępowania w przypadku zdarzeń niepożądanych, w tym błędów medycznych. Uczestnicy spotkania będą zastanawiać się jak szpital powinien reagować w takich sytuacjach. Jak wdrażać zasady właściwego informowania pacjentów i ich bliskich, jak okazać współczucie, jak przyznawać rekompensatę? Czy amerykańska zasada "Sorry Works!" ("Przykro mi działa") ma szansę sprawdzić się w Polsce?

Konferencja skierowana jest do osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej i osób nadzorujących przebieg procesu leczniczego (dyrektorów ds. lecznictwa), a także osób zapewniających obsługę prawną zakładów opieki zdrowotnej, rzeczników odpowiedzialności zawodowej i rzeczników praw pacjenta.

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: www.abc.com.pl/bezpiecznypacjent