Gamma specjalizuje się w diagnostyce obrazowej i kompleksowym leczeniu pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu. To jeden z niewielu ośrodków prywatnych w Polsce realizujących świadczenia medyczne w obrębie ortopedii i traumatologii oraz chirurgii kręgosłupa w pełnym zakresie (czyli obejmującym wszystkie procedury lecznicze w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego) – od leczenia ambulatoryjnego, przez wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową, po leczenie operacyjne i rehabilitację.

- Zrobiliśmy kolejny krok w kierunku realizacji zapowiadanej aktywności inwestycyjnej w obszarze medycznym. To pierwszy, ale na pewno nie ostatni szpital w naszym portfelu. Chcemy i będziemy wzmacniać nasze inwestycje w tym sektorze – komentuje inwestycję w CM Gamma Ryszard Trepczyński, członek zarządu PZU, odpowiedzialny za inwestycje. 

Dla PZU Inwestycje to kolejna taka transakcja w ostatnich miesiącach – wcześniej nabyło udziały między innymi Orlen Medica i Elvita.

 –Medycyna to szybko rozwijający się sektor w naszym kraju, dlatego myślimy o rozwoju organicznym nowej spółki i kolejnych akwizycjach szpitalnych. Centrum Gamma to doskonały partner do tego typu przedsięwzięcia – mówi Włodzimierz Bieliński, dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych w TFI PZU.

Szpital to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju. Gamma stosuje najnowsze techniki operacyjne z wykorzystaniem najlepszej aparatury medycznej i materiałów medycznych, często niedostępnych w ramach świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ, a pozwalających na uzyskanie najlepszych efektów leczenia. Doświadczenie zespołu medycznego zapewnia pacjentom powypadkowym minimalizację uszczerbku na zdrowiu i odzyskanie sprawności w stopniu wyższym niż w trakcie tradycyjnego sposobu leczenia.

Czytaj: PZU: 800 mln zł na inwestycje w zdrowie do 2020 roku >>>

-  Bardzo cieszymy się z pozyskania tak znakomitego inwestora – mówi Jan Stanclik, współwłaściciel Centrum Medycznego Gamma. - Wejście kapitałowe ubezpieczyciela na rynek usług szpitalnych jest naturalną konsekwencją trudnej sytuacji związanej z brakiem środków w systemie państwowej opieki zdrowotnej. Jest krokiem w kierunku pacjenta, daje mu dostęp do wysokiej jakości i spójności leczenia w procesie dochodzenia do zdrowia. Oczekujemy wystąpienia efektu synergii. Współpraca powinna być obopólnie korzystna dla stron. Dla PZU i jego klientów ta inwestycja jest gwarancją szybkiego dostępu do usług medycznych najwyższej jakości, daje możliwość rozszerzenia polis o świadczenia szpitalne.

- Współpraca Grupy PZU z Centum Gamma jest również doskonałym uzupełnieniem pomocy dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pozwalając ograniczyć świadczenia z tytułu rent i zapewniając skrócenie okresu braku możliwości zarobkowania przez poszkodowanych. Dla szpitala współpraca ta oznacza rozszerzenie portfela klientów o pacjentów posiadających polisy zdrowotne, polisy komunikacyjne OC, polisy typu travel, etc. – dodaje Jan Stanclik.

- Jako odpowiedzialny ubezpieczyciel PZU dąży do ograniczenia społecznych i zdrowotnych konsekwencji wypadków. Zadanie to jest realizowane między innymi poprzez pomoc poszkodowanym w zakresie organizacji terapii i rehabilitacji. Bliska współpraca z nowoczesną placówką medyczną skupiająca wybitnych specjalistów stanowi kolejny istotny element wspierający tę strategię – mówi Tomasz Tarkowski, członek zarządu Grupy PZU odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód.

Zgodnie z przyjętą strategią PZU inwestycje planuje stale zwiększać swój udział w branży usług zdrowotnych, przejmując i konsolidując działające na rynku podmioty szpitalne. Centrum Gamma stanowi ważny element tej strategii inwestycyjnej.

Warszawskie Centrum Medyczne Gamma to jeden z najnowocześniejszych prywatnych szpitali specjalizujących się w ortopedii w Polsce. Istnieje od 2013 roku. Założycielem ośrodka jest dr n. med. Grzegorz Adamczyk – specjalista w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu, 4-krotny stypendysta rządu francuskiego w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu, operator i konsultant wiodących klinik w Polsce i za granicą, członek Komisji Medycznej Europejskiej Federacji Siatkówki oraz jeden z lekarzy Polskiej Kadry Siatkarzy. Ideą, która przyświecała stworzeniu tego miejsca było otoczenie każdego pacjenta holistyczną opieką medyczną, ponieważ całościowe spojrzenie na człowieka i jego dobrostan to wymóg i wyzwanie medycyny XXI wieku. Gamma oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnozę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację - czyli przez cały zamknięty cykl leczenia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury diagnostycznej oraz zaangażowaniu najlepszych specjalistów z wielu dziedzin medycyny (ortopedia, kardiologia, medycyna żywienia, reumatologia, rehabilitacja oraz radiologia) CM Gamma oferuje kompleksową opiekę medyczną na najwyższym światowym poziomie. W maju 2014 roku Centrum Medyczne Gamma uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008.

 

Grupa PZU jest jedną z największych i najstarszych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa PZU jest liderem polskiego rynku w obszarze ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie, a dzięki ostatnim przejęciom, stała się także liderem w obszarze ubezpieczeń majątkowych na Litwie i Łotwie. Grupa PZU jest także ważnym i doświadczonym uczestnikiem rynku finansowego i kapitałowego w tej części Europy. Głównym filarem Pionu inwestycyjnego Grupy PZU jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA), działające od 1999 roku.

TFI PZU posiada w swojej ofercie między innymi fundusze inwestycyjne otwarte (włączając w to specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte), fundusze inwestycyjne zamknięte a także plany inwestycyjne i emerytalne. Głównym celem TFI PZU jest jak najbardziej efektywne zarządzanie aktywami powierzonymi przez klientów. Na koniec kwietnia 2015 roku, aktywa netto zgromadzone w funduszach zarządzanych przez TFI PZU przekroczyły 28,4 mld zł (co daje pierwsze miejsce na polskim rynku). PZU Inwestycje, jako pion inwestycyjny Grupy PZU, zarządzają kwotą przekraczającą 50 mld zł.