Mocna pozycja w ubezpieczeniach, wzmocnienie obszaru inwestycji i kompleksowa oferta zdrowotna – to główne zadania, które Grupa PZU przyjęła w Strategii PZU 3.0 na lata 2015-2020. Na rozwój usług zdrowotnych Grupa przeznaczy 800 mln zł, z tego 450 mln zł na akwizycje.

Grupa PZU zamierza stworzyć kompleksową ofertę obejmującą cały łańcuch usług w ramach ochrony zdrowia – profilaktykę, opiekę ambulatoryjną, opiekę szpitalną, rehabilitację i opiekę długoterminową. Zdrowie jest trzecim filarem w strategii PZU 3.0.

Do roku 2020 Grupa PZU zamierza stać się liderem prywatnej opieki medycznej, który będzie posiadał własną sieć placówek, sieć partnerską będącą uzupełnieniem własnej oraz zintegrowany system dokumentacji medycznej (w tym konto pacjenta on-line).

Zarząd PZU prognozuje, że w wyniku realizacji strategii spółka PZU Zdrowie, odpowiedzialna za ten obszar, zwiększy przychody do minimum 650 mln zł na koniec 2020 roku.

PZU poinformował w roku 2014 o zakupie spółek od koncernu Orlen - Orlen Medica z Płocka, Prof-Med z Włocławka oraz sanatorium Krystynka z Ciechocinka, a także o zakupie sieci przychodni Elvita od Grupy Tauron.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.media.pzu.pl, stan z dnia 29 stycznia 2015 r.