W oparciu o liczne badania naukowe udowodniono, że mycie i dezynfekcja rąk odgrywają najistotniejszą rolę w procesie redukcji liczby zakażeń w placówkach ochrony zdrowia i w związku z tym istotnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa opieki.Program higieny rąk WHO ma formę narodowej kampanii, obejmującej wytyczne postępowania, przewodnik wdrażania, materiały edukacyjne, w tym narzędzia do przeprowadzenia samooceny i ewaluacji w zakresie dojrzałości kultury higieny rąk oraz moduły szkoleniowe - czytamy komunikacie PZH.

Instytucją koordynującą i merytorycznie nadzorującą tę inicjatywę będzie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest Ośrodkiem Współpracy z WHO w Zakresie Rozwoju Jakości i Bezpieczeństwa w Systemach Opieki Zdrowotnej.

Źródło: www.pzh.gov.pl