Analiza ta będzie również uwzględniała odpowiednie standardy leczenia. PTO ma zamiar zwrócić się do NFZ o uwzględnienie tej analizy w ponownej wycenie procedur usunięcia zaćmy.

W opinii członków Zarządu Głównego PTO, wycena kosztów operacji zaćmy dokonana przez NFZ jest niewłaściwa i nie odpowiada rzeczywistym, całkowitym kosztom wykonania tej procedury.

NFZ odpowiadając na pismo przewodniczącego zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego wyjaśniło, że wycena operacji zaćmy została opracowana na podstawie danych medycznych przekazanych przez dwa podmioty lecznicze: Ośrodek Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego w Nałęczowie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie. Na bazie tych danych i wiedzy ekspertów NFZ został opracowany proces leczenia pacjenta, do którego zostały przypisane zobiektywizowane dane kosztowe pochodzące z 19 szpitali.

Według tej wyceny koszt implantu soczewki został określony na 475 zł, a okres amortyzacji aparatury medycznej został określony na 60 miesięcy. Rodzaje kosztów oraz koszty związane z całkowitymi wynagrodzeniami personelu pochodziły z danych NFZ zebranych od świadczeniodawców podczas wyceny pierwszych 23 JGP, przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2013.  Czas trwania zabiegu został określony na 60 minut. Do wyceny kosztów hotelowych posłużyły dane od świadczeniodawców pozyskane przez NFZ przy pierwszej wycenie świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w pierwszym półroczu 2013 roku.

Źródło: PTO