15 września 2011 r. Parlament Europejski uchwalił Pisemną Deklarację na temat Padaczki. Deklaracja wzywała kraje członkowskie Unii Europejskiej do wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy opieki nad chorymi na padaczkę. Polski Rząd dotychczas nie podjął żadnych działań w tym kierunku – osobom chorym wypłaca się renty i inne świadczenia, zaniedbując starania o ich normalne funkcjonowanie w społeczeństwie przez objęcie ich opieką referencyjną i zapewnieniem dostępu do leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego.

15 września 2012 r. br. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, odbyła się konferencja pt. „Horizons of epilepsy care”, zorganizowana przez Medycynę Praktyczną przy współpracy z firmą UCB Pharma. W spotkaniu uczestniczyli lekarze specjalizujący się w leczeniu pacjentów z padaczką. Obecni na konferencji eksperci zapowiedzieli zawiązanie bliższej współpracy Towarzystw Naukowych z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w celu zapewnienia lepszego poziomu opieki nad chorymi na padaczkę. Jak powiedziała na otwarciu Konferencji prof. Joanna Jędrzejczak, prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii, lekarze chcą dobrze leczyć po to, aby pacjent poprawnie funkcjonował w społeczeństwie”.

Źródło: www.mp.pl