Chodzi o funkcjonariuszy i kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

W projekcie zaproponowano nowy model funkcjonowania komisji lekarskich do oceny zdrowia funkcjonariuszy i kandydatów na funkcjonariuszy. Zgodnie z założeniami ma zostać stworzony jednolity, dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego składający się z rejonowych komisji lekarskich (I instancja orzecznictwa) oraz Centralnej Komisji Lekarskiej (II instancja orzecznictwa).

Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa przez rejonowe komisje lekarskie będzie sprawował minister spraw wewnętrznych – za pośrednictwem przewodniczącego CKL. Będzie to nadzór nad merytoryczną działalnością rejonowych komisji lekarskich (kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa przez lekarzy) oraz koordynowanie systemu orzecznictwa (udzielanie komisjom lekarskim wytycznych dotyczących orzecznictwa i organizowanie szkoleń).

W projekcie ustawy przewidziano współpracę rejonowych komisji lekarskich z jednostkami medycyny pracy. Przede wszystkim założono wymianę informacji o stanie zdrowia funkcjonariusza oraz możliwość udostępniania komisji dokumentacji prowadzonej przez lekarza medycyny pracy, a także wyników badań i konsultacji.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK