Przewodnik ma pomóc podmiotom będącym potencjalnymi beneficjantami funduszy unijnych w aplikowaniu i zrozumieniu finansowania projektów związanych z opieką zdrowotną. Poradnik powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń COCIR jako wiodącego europejskiego stowarzyszenia w przemyśle technologii medycznych i rozwiązań ICT w ochronie zdrowia.

- Cieszymy się ze współpracy z COCIR. Musimy zrobić wszystko, żeby mądrze wykorzystać środki unijne na ochronę zdrowia. Inicjatywa COCIR pomoże naszej administracji, firmom w efektywnym wykorzystaniu unijnego wsparcia - mówi Jakub Wojnarowski, z-ca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

- Głównym obszarem działań COCIR jest pełnienie funkcji europejskiego ośrodka i promotora inicjatyw w krajach strategicznych, takich jak Polska – mówiła podczas spotkania Nicole Denjoy, sekretarz generalny COCIR. - Staramy się pomagać potencjalnym beneficjentom, aby mogli skorzystać z oferty promującej ochronę zdrowia i z możliwości finansowania projektów, szczególnie w czasach trudności finansowych i kryzysu gospodarczego. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże polskim podmiotom uwzględnić istotne projekty strukturalne i inwestycyjne, które mogą uzyskać finansowanie z Unii Europejskiej.

Europejski Komitet Koordynacyjny Przemysłu Medycznego - COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) jest europejskim stowarzyszeniem handlowym dla sektora technologii medycznych, które łączy przedsiębiorstwa i partnerów z przemysłów radiologicznego, elektromedycznego i technologii informatycznych z branży ochrony zdrowia. Jest to stowarzyszenie „non-profit" założone w 1959 roku, z siedzibą w Brukseli, które funkcjonuje na poziomie europejskim i reprezentuje całą branżę w relacjach z instytucjami UE i państwami członkowskimi.