Przetarg w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej
\\

Agencja Oceny Technologii Medycznych opublikowała informacje na temat przetargu dotyczącego oceny świadczeń opieki zdrowotnej.

W komunikacie AOTM zaprasza do składania ofert w przetargu mającym wyłonić dostawcę lub dostawców wykonania ocen w sprawie zakwalifikowania jako gwarantowanych następujących świadczeń opieki zdrowotnej:

1) „Przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu migotania przedsionków” – Temat nr 1,

2) „Zastosowanie 123I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu adrenergicznego serca (123I-MIBG-SYSTadren)” – Temat nr 2,

3) „Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków” – Temat nr 3,

4) „Zastosowanie znakowanych radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze” – Temat nr 4,

5) „Zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne” – Temat nr 5,

6) „Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH)” – Temat nr 6,

7) „Protezowanie rogówki” – Temat nr 7.

Termin składania ofert to 6 lipca 2012 roku, godz. 13:00. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej AOTM.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

\
Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.