Przedstawiciele zawodów medycznych zwrócili się listownie do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zorganizowanego 22 lutego br. spotkania z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19. Środowisko medyczne nie kryje swojego rozżalenia, brakiem zaproszenia ich na tak ważne spotkanie.

Nietakt i lekceważenie profesjonalistów medycznych oraz marginalizacja

Prezesi samorządów: lekarskiego, aptekarskiego, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz fizjoterapeutów, wyrazili w liście do Prezydenta Andrzeja Dudy swoje rozczarowanie brakiem zaproszenia do dyskusji w temacie, który obecnie jest priorytetowy zarówno dla polskiego rządu, jak i dla wszystkich pracowników medycznych. „ Dokonywanie ustaleń dotyczących systemu ochrony zdrowia bez uczestnictwa przedstawicieli zawodów medycznych ustawowo umocowanych do reprezentacji tych zawodów odbieramy z nieukrywanym rozżaleniem. To przedstawiciele samorządów zawodowych dysponują najszerszą wiedzą odnośnie palących problemów w ochronie zdrowia i są naturalnym partnerem do prowadzenia negocjacji w tej materii” -  podkreślają w liście prezesi największych samorządów zawodów medycznych.

Spotkanie z Prezydentem, do którego nie doszło

Przedstawiciele zawodów medycznych przypominają Prezydentowi, że samorządy zawodów medycznych zrzeszają i reprezentują wszystkie osoby wykonujące te zawody w Polsce, zaś reprezentanci zawodów medycznych wybierani są w ramach demokratycznych procedur, które określa ustawa. Ponadto środowisko to wyraża zdanie, uwagi oraz postulaty kilkuset tysięcy pracowników medycznych, którzy od roku z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem stoją na pierwszej linii obrony przed pandemią COVID-19. Medycy przypomnieli także Prezydentowi, że, pomimo iż chcieli podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą i prosili o spotkanie, nie doszło do niego.

Dyskusja o systemie zdrowia bez medyków

Przedstawiciele zawodów medycznych podkreślają w liście, że dokonywanie ustaleń odnoszących się do systemu zdrowia bez uczestnictwa przedstawicieli zawodów medycznych, które są ustawowo umocowane do reprezentacji tych zawodów środowisko medyczne odbiera z rozżaleniem. „Należy pamiętać, że to właśnie przedstawiciele samorządów zawodowych dysponują najszerszą wiedzą odnośnie palących problemów w ochronie zdrowia i są naturalnym partnerem do prowadzenia negocjacji w tej materii” - czytamy.

Unikanie merytorycznej debaty z profesjonalistami to przejaw lekceważenia

Autorzy listu uważają, że brak zaproszenia ich na spotkanie odnoszące się do sytuacji, jaka ma miejsce w ochronie zdrowia w trakcie pandemii COVID-19 jest nie tylko przejawem lekceważenia profesjonalistów medycznych, ale także marginalizacją ich głosu, który niejednokrotnie krytycznie ocenia działania władz publicznych w walce z pandemią COVID-19. „Taka sytuacja jest kolejnym przykładem unikania przez przedstawicieli władzy publicznej merytorycznej debaty z reprezentantami środowisk medycznych - podkreślają przedstawiciele zawodów medycznych, dodając: - W dobie epidemii i realnego zagrożenia zdrowia i życia Polek i Polaków oczekujemy lepszej współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.