Konfederacja Lewiatan podkreśla, że rozumie podstawy działania ministerstwa zdrowia opisane w uzasadnieniu  do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności argumenty dotyczące powiązania kontraktowania z zakończeniem opracowania map potrzeb zdrowotnych. 

„Jednakże z uwagi, iż zastosowany model przedłużania terminu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powiela dotychczasową praktykę legislacyjną obawiamy się, że takie działania będą niestety ponawiane ze szkodą dla pacjenta” – czytamy w stanowisku Konfederacji.

Wątpliwości autorów komentarza budzi zapis zaproponowany w art. 2 projektu, który wprowadza niemal identyczną normę prawną jak ta, która została zawarta w art. 23 ustawy z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Czytaj: Sejm przesunął termin kontraktowania z NFZ>>>

„Istnienie w systemie prawnym dwóch tożsamych zakresowo norm może powodować wątpliwości interpretacyjne. Stąd rekomendujemy wprowadzenie w art. 1 projektu przepisu dokonującego zmiany art. 23 ww. ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. Zmiana ta polegałaby na modyfikacji terminu obowiązywania umów z: „30 czerwca 2016 r." na: „30 czerwca 2017 r.". Wtedy zmiana zaproponowana w art. 2 projektu stanie się bezprzedmiotowa” – postulują eksperci Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan wyraziła też nadzieję, że proponowana zmiana jest jedynie projektem incydentalnym i że w 2017 roku zostaną przeprowadzone konkursy w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria wyboru, premiujące najlepsze placówki dla pacjenta.

Dowiedz się więcej z książki
Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł