Za nowelą głosowało 228 posłów, przeciw było 192, 16 posłów się wstrzymało. 

Znowelizowana w połowie 2014 roku ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadziła konieczność sporządzania map potrzeb zdrowotnych, które następnie będą uwzględniane przy kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. Jednym z głównych celów wprowadzenia map jest określenie najważniejszych celów polityki zdrowotnej w oparciu o stan zdrowia społeczeństwa oraz dostarczenie szpitalom informacji, w jakie obszary warto zainwestować środki. 

Ustawa ta przewidywała trzymiesięczny okres pomiędzy sporządzeniem i opublikowaniem map potrzeb zdrowotnych a terminem wygaśnięcia obowiązujących umów (30 czerwca 2016 roku). Zdaniem posłów PiS, którzy przygotowali projekt przyjętej w środę 16 grudnia 2015 roku ustawy, był to zbyt krótki czas na pełne przygotowanie postępowań w sprawie zawierania umów i zabezpieczenie dostępu do świadczeń z uwzględnieniem danych zawartych w mapach. 

Ustawa wydłuża okres, na jaki mogą zostać przedłużone umowy z NFZ. Będzie to możliwe najpóźniej do 30 czerwca 2017 roku.
- To przesunięcie nie będzie automatyczne: będzie wymagało wniosku dyrektora odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ i będzie wymagało zgody świadczeniodawcy - wyjaśniał poseł Tadeusz Dziuba (PiS) podczas posiedzenia wtorkowej komisji zdrowia. 

Mówił, że zmiana przepisów jest podyktowana tym, że mapy potrzeb zdrowotnych nie zostały jeszcze zatwierdzone, a kontraktowanie świadczeń powinno je uwzględniać. Jego zdaniem czas ten może być wykorzystany na "krytyczne przejrzenie wyceny świadczeń procedur medycznych, bo liczne środowiska zgłaszają do nich zastrzeżenia". 

Nowela wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.(pap) 
 
 
________________________________________