Negocjacje dotyczyły zgody spółki Optima Medycyna na podwyższenie kapitału Prudnickiego Centrum Medycznego. Powiat  odkupi akcje Optima Medycyna.  Nie podawane są na razie informacje o cenie.

W spółce Prudnickie Centrum Medyczne S.A. dwie trzecie udziałów posiada powiat prudnicki. Pozostałe akcje należą od 2009 roku do spółki Optima Medycyna S.A.  Powiat próbował szukać innych inwestorów, aby pozyskać dodatkowe środki na dostosowanie szpitala do obowiązujących wymogów. Potrzebne jest na ten cel 20 mln zł. Jednak chętnych nie było, ponieważ powiat oferował mniejszościowe udziały. Udziały spółki Optima Medycyna są też mniejszościowe, ale spółka kupując je wynegocjowała zapis w umowie, że będzie miała głos decydujący na równi z większościowym udziałowcem. Powiat chce całkowicie decydować o losach Centrum.

Czytaj: Prudnik: szpital szuka nabywców akcji spółki>>>

Prudnickie Centrum Medyczne oferuje usługi w szpitalu powiatowym w Prudniku posiadającym oddziały: wewnętrzny z pododdziałem neurologicznym, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, pediatryczny, pododdział noworodków, oraz w poradniach specjalistycznych. Centrum oferuje także usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Prowadzi pracownie diagnostyczne: tomografii komputerowej, mammografii, USG, EKG i badań wysiłkowych, a także RTG i endoskopii. Prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku oraz Dom Opieki Spokojna Przystań, posiadający łóżka w Prudniku i w Głogówku.

Cały artykuł www nto.pl

 
 

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl