Pracodawcy RP uważają, że obowiązek posiadania kas fiskalnych powinien być połączony z wprowadzeniem podatku VAT od prywatnych usług zdrowotnych.
Dyrektywa UE nie zabrania wprowadzenia VAT na prywatne usług medyczne
Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym usługi zdrowotne, zarówno te finansowane ze środków publicznych, jak i prywatnych, są zwolnione z podatku VAT. Jest tak, ponieważ Resort Finansów uważa, iż wprowadzenie podatku VAT uniemożliwia dyrektywa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE Rady Unii Europejskiej). Pracodawcy RP przeanalizowali więc wspomnianą dyrektywę i ustalili, że na jej podstawie można by wprowadzić obniżoną stawkę VAT na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków prywatnych. Jak mówi ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski, ograniczenia odnoszą się „tylko i wyłącznie do czynności podejmowanych przez podmioty prawa publicznego lub inne działające na warunkach socjalnych, porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego".
Samokontrola stron transakcji najlepsza dla systemu podatkowego
Jakie korzyści widzi PRP we wprowadzeniu VAT na prywatne usługi medyczne? Po pierwsze, kasy fiskalne, wzmocnione wprowadzeniem podatku VAT do systemu ochrony zdrowia zapewniłyby znaczne zwiększenie kontroli obrotu w ochronie zdrowia, a co za tym idzie, uszczelnienie systemu. System podatku VAT jest tak skonstruowany, że ogranicza szarą strefę i podlega samokontroli pod warunkiem możliwości odliczenia części podatku przez każdy podmiot tworzący łańcuch dostawców i usługodawców. Obowiązek ewidencji takiej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej może okazać się nieskutecznym mechanizmem kontroli, jeśli nie uzyska się efektu synergicznego poprzez wprowadzenie możliwości odliczenia przez pacjenta kosztu świadczenia w podatku PIT. Jeśli obie strony transakcji, z uwagi na korzyści finansowe, będą zainteresowane uzyskaniem wydruku z kasy fiskalnej, wówczas nie będzie potrzeby przeprowadzania kontroli.
Zyska też budżet państwa
Po drugie, zdaniem Pracodawców RP, proponowane rozwiązania są zdecydowanie bardziej korzystne dla budżetu. Jak szacuje organizacja, samo wprowadzenie 7 proc. podatku VAT przyniesie korzyści fiskalne dla budżetu państwa, równoważne z podniesieniem składki zdrowotnej o 0,2 proc.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 27 lipca 2010 r.