Pracodawcy RP uważają, że trzeba wyjaśnić kwestię podlegania Narodowego Funduszu Zdrowia ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
Pracodawcy RP zwrócili się do Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo" z prośbą o wyjaśnienie kwestii podlegania Narodowego Funduszu Zdrowia ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jak twierdzą przedsiębiorcy, „wyłączenie Funduszu z grona podmiotów podlegających tej ustawie, zwłaszcza, że jest on dysponentem pieniędzy publicznych, byłoby złym rozwiązaniem".
Jak tłumaczy Grzegorz Byszewski, ekspert Pracodawców RP, „kluczową kwestią w sporze o podległość NFZ ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest interpretacja art. 1 tej ustawy". Stanowi on, że „ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie". W związku z tym, niezbędne jest rozpatrzenie znaczenia słowa „organ". Zdaniem Ministerstwa Gospodarki, „NFZ podlega ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a więc jest w rozumieniu prawa organem administracji publicznej". Taka interpretacja jest, według Byszewskiego, „zgodna z dobrze pojętym interesem pracodawców".
Więcej na ten temat na stronie internetowej PRP.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 28 lipca 2011 r.
 
Data publikacji: 29 lipca 2011 r.