Prokuratorzy mają podejmować te działania nie tylko w ramach przysługujących im uprawnień wynikających z przepisów procedury karnej, lecz także w sferze administracyjnej.
Aptekarze pozytywnie wypowiadają się o tej decyzji.

Przepisy przewidują obligatoryjne cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka naruszyła art. 86a prawa farmaceutycznego, który wprowadza zakaz odwróconego łańcucha dystrybucji, czyli zakaz zbywania produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. 

- Zgodnie z prawem postępowania w tej sprawie może zainicjować lub zgłosić w nich udział prokurator na zasadach ogólnych, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego – przypomina zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand.

Dotychczas prokuratorzy nie korzystali z tej możliwości.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>