Projekt EcoQUIP - Innowacyjne metody prowadzenia zamówień publicznych

Celem projektu EcoQUIP jest wdrażanie efektywnych rozwiązań w jednostkach ochrony zdrowia w Europie poprzez stosowanie innowacyjnych zamówień publicznych. Proponowana metoda zamówień polega na odejściu od używanego powszechnie modelu, w którym szpital precyzyjnie określa parametry produktu, który chce zakupić na rzecz zdefiniowania efektów, jakich od produktu oczekuje. Pozwala to potencjalnym oferentom na zaprezentowanie produktu mogącego osiągnąć wymagane efekty i motywuje ich do poszukiwania nowych rozwiązań.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2012 roku jako kontynuacja projektu LCB Healthcare (http://lowcarbon-healthcare.eu/). Zadaniem zaangażowanych w projekt szpitali z Holandii, Polski, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa jest określenie przedmiotu innowacyjnego zamówienia i przeprowadzenie przetargu. Zaprezentowany na konferencji Life Science Open Space 2012 projekt EcoQUIP otrzymał nagrodę za „najlepszy przykład praktycznego podejścia do otwartej innowacji”.

Projekt RES Hospitals - Energia odnawialna w szpitalach

Rozpoczęty w czerwcu 2011 roku projekt RES Hospitals ma na celu wsparcie szpitali w Europie w podjęciu starań nakierowanych na poprawę ich sytuacji energetycznej. Uczestniczące w projekcie szpitale z Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Polski, Szkocji, Węgier i Włoch mają za zadanie przygotowanie mapy drogowej określającej możliwości, koszty i sposoby wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, by stanowiła ona 50% całkowitej ilości konsumowanej przez nie energii.

ZOZ Sucha Beskidzka wraz z SPZOZ w Myślenicach i ZZOZ w Wadowicach rozpoczął działania projektowe RES Hospitals w lipcu 2012 roku. Polski partner zdołał w trzy miesiące zrealizować zadania przewidziane na szesnaście miesięcy pracy. W tym krótkim czasie wykonana została ekspertyza energetyczna polskich szpitali partnerskich stanowiąca podstawę mapy drogowej przewidzianej na grudzień 2012 roku. Przeprowadzone zostało też badanie mające na celu określenie sytuacji energetycznej polskiej ochrony zdrowia oraz seria szkoleń z personelem szpitali partnerskich projektu.


Konferencja Efektywność kosztowa szpitali w Polsce

Szczegółowe założenia i cele oraz doświadczenia związane z realizacją projektów EcoQUIP i RES Hospitals są elementem konferencji poświęconej zagadnieniom efektywności organizowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych w Kudowie Zdrój w dniach 15 – 16 listopada 2012 r.

Głównym założeniem spotkania jest dyskusja nad wymiarami efektywności w aspektach organizacyjnych, prawnych, informacyjnych jak i zarządczych. Konferencja będzie także znakomitą okazją do podzielenia się doświadczeniem pomiędzy ekspertami, menedżerami oraz przedstawicielami samorządów i instytucji publicznych z zakresu zjawisk i trendów jakie zachodzą w szpitalach i całym systemie ochrony zdrowia w Polsce.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną założenia innowacyjnego w Polsce projektu badawczego dotyczącego efektywności działania szpitali. Projekt przedstawią autorzy badania – Prof. SGH dr hab. Ewelina Nojszewska (SGH), dr Piotr Ciżkowicz (SGH) oraz dr Wojciech Boratyński (WUM). Planowane badania mają ułatwić identyfikację źródeł nieefektywności oraz dostarczyć menedżerom wiarygodnych informacji, które staną się podstawą do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania szpitalem, jego finansami, a także strukturą organizacyjną.

Organizatorami konferencji są Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych oraz Wolters Kluwer Polska.
Konferencji patronują: Serwis Prawo i Zdrowie, LEX Ochrona Zdrowia oraz medicalonline.pl

Więcej informacji o konferencji na stronie: http://konferencja.abc.com.pl/efektywnosc-szpitali/