Zmiany wprowadzone przez nowelizację zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ prezesa NFZ z 19 grudnia 2013 roku dotyczą także wprowadzenia dla świadczeniodawców możliwości odwołania się do prezesa Funduszu od stanowiska dyrektora oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację wniosku o indywidualne rozliczenie świadczenia, rozszerzenia wskazań do leczenia zgorzeli gazowej o rozpoznania wg ICD-10: R02 Zgorzel niesklasyfikowana gdzie indziej i L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry.

Zarządzenie dotyczy również rozszerzenia listy procedur wykonywanych w zabiegach laryngologicznych u dzieci, o procedury anestezjologiczne wg ICD-9: 100.01 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin), 100.02 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin), 100.03 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (powyżej 4 godzin) oraz wprowadzenia możliwości rozliczania świadczeń z grupy Q15 związanych z leczeniem zatorowości płucnej w zakresie kardiochirurgia.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 5 listopada 2015 roku. 

Projekt zarządzenia jest dostępny na stronie: www.nfz.gov.pl

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl