Za 3 tygodnie, 28 kwietnia br., powinien być gotowy pakiet reform Ministerstwa Zdrowia dotyczący reorganizacji systemu opieki zdrowotnej.
Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc, podczas debaty pt. „Przyszłość ochrony zdrowia w Polsce – system” nie chciał jednak zdradzić szczegółów projektowanych reform.
Po pierwsze, Wiceminister zwrócił uwagę na konieczność „jasnego” określenia, jak należy rozumieć publiczną placówkę medyczną – czy jako podmiot należący do publicznego właściciela (samorząd terytorialny, wyższa uczelnia), czy też jako placówkę należącą do prywatnego właściciela, ale leczącą za publiczne pieniądze. Ponadto, w ramach reorganizacji systemu opieki zdrowotnej należałoby rozważać wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń „substytucyjnych”, od niewydolności systemu, które dodatkowo pozwalałyby skrócić czas oczekiwania na badania specjalistyczne.
Jednocześnie Minister Szulc oświadczył, że kolejki do specjalistów to nie jest problem wyłącznie naszego kraju, one są i będą zawsze tam, gdzie jest zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną. W związku z tym należałoby raczej starać się o to, aby „negatywny odbiór opieki zdrowotnej przez pacjentów zmieniać poprzez szereg działań, wśród których finansowanie staje bardzo często na pierwszym miejscu” – podkreślił Wiceminister Zdrowia.
Szulc nie chciał ujawnić, jakie zmiany w systemie opieki zdrowotnej są planowane, ale – jak zaznaczył – szczegółowe rozwiązania zostaną zaprezentowane, kiedy będzie gotowy cały pakiet zmian. Dodał, że być może nastąpi to przed drugą częścią debaty poświęconej przyszłości ochrony zdrowia, tj. 28 kwietnia br. Wiceminister ujawnił tylko, że Resort Zdrowia będzie proponować zmiany zarówno z zakresu organizacji świadczeniodawców, jak też od strony dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.pb.pl, 7 kwietnia 2010 r.