Profesor Kordek był jedynym kandydatem zgłoszonym w wyborach na rektora łódzkiej uczelni medycznej w kadencji 2016-2020. W środowym głosowaniu elektorów otrzymał 399 spośród 418 ważnych głosów.
 
Na stanowisku rektora UM w Łodzi 1 września 2016 zastąpi profesora dr hab. n. med. Pawła Górskiego, który pełnił tę funkcję od 2008 roku.
 
Rektor elekt zapowiedział, że będzie kontynuował dotychczasową politykę rozwoju uczelni. Podkreślił, że "równie ważną rzeczą jak inwestycje jest dbanie o dydaktykę - poprawa warunków nauczania i ich efektów".
 
 
Profesor Kordek ma 53 lata. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie patomorfologii i patologii onkologicznej. Odbył staże naukowe w renomowanych ośrodkach w Europie i Stanach Zjednoczonych - między innymi  w Instytucie Maxa Plancka w Getyndze, w Narodowym Instytucie Chorób Neurologicznych NIH w Bethesdzie i w Instytucie Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 1998 roku został kierownikiem Zakładu Patologii Nowotworów Katedry Onkologii UM w Łodzi, a od 2002 roku jest kierownikiem Katedry Onkologii.
 
Uczelnia poinformowała, że w środę 6 kwietnia 2016 zaakceptowano kandydaturę profesora dr. hab. Janusza Piekarskiego do pełnienia funkcji prorektora ds. organizacyjnych i studenckich w nowej kadencji.(pap)