„W związku z tym, liczymy iż od marca zmniejszą się dopłaty, a może nawet, opatrunek ten będzie całkowicie bezpłatny dla pacjentów chorych na EB” – oświadczyła firma.
Firma podkreśliła, że zmiana ceny zbytu jest chwilowym i wyjątkowym rozwiązaniem, ponieważ przy kolejnej liście leków refundowanych ponownie zmianie może ulec podstawa limitu finansowania, co może skutkować wzrostem dopłat pacjentów do opatrunków. 

Dlatego też Mölnlycke Health Care już podczas wcześniejszych rozmów z Ministerstwem Zdrowia zaproponowała rozwiązania długoterminowe, które w przyszłości pozwoliłyby uniknąć wzrostu dopłat dla pacjentów. 

„Najlepszym i stałym rozwiązaniem dla pacjentów byłoby stworzenie odrębnej grupy limitowej, w której będą tylko produkty dedykowane dla chorych na EB z zerową dopłatą pacjenta” – sugeruje producent opatrunków. 

 [-OFERTA_HTML-]O utworzenie specjalnej grupy zabiegają także stowarzyszenia pacjentów, ponieważ dla chorych są to podstawowe opatrunki stosowane na świecie w leczeniu i pielęgnacji EB.
„Wierzymy, że proponowane rozwiązanie pozwoli w przyszłości uniknąć wahań cen, wzrostu dopłat do opatrunków i będzie pomocne ciężko chorym pacjentom” – czytamy w oświadczeniu  Mölnlycke Health Care.

Na początku stycznia 2017, po opublikowaniu nowej listy refundacyjnej, chorzy na pęcherzowe oddzielanie się naskórka oraz ich rodziny alarmowali, że z powodu wzrostu cen opatrunków, które najczęściej stosują, nie będzie ich stać na odpowiednią pielęgnację.

Chorzy wskazywali, że miesięczny koszt tej samej liczby i rodzaju opatrunków w styczniu 2015 roku wynosił 248 zł, a w styczniu 2017 - 3478 zł. Całkowity miesięczny koszt leczenia zachowawczego chorego na EB oszacowali na 5-7 tys. zł. 

W połowie stycznia 2017 firma Mölnlycke Health Care poinformowała, że z powodu toczących się rozmów z resortem zdrowia przekaże bezpłatnie 2000 sztuk opatrunków Mepilex Transfer, 15x20 cm. 


Źródło: Mölnlycke Health Care.