Uczestnicy spotkania pt. „Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiana ustawy o działalności leczniczej i jej wpływ na funkcjonowanie świadczeniodawcy” dowiedzą się wszystkiego, co jest potrzebne przed nowym okresem rozliczeniowym. Prowadząca szkolenie omówi procedury kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2016 roku (na 2016 rok i lata kolejne) krok po kroku, a także przebieg postępowania i możliwości odwoławcze.

Wśród omawianych tematów znajdzie się omówienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z 10 czerwca 2016 roku, a także powrót do tworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i zmiana przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zakład leczniczy, uproszczenie funkcjonowania podmiotów leczniczych i rezygnacja z dodatkowego ubezpieczenia dla szpitali oraz zasady współfinansowania świadczeń gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Prowadząca szkolenie wyjaśni co zmienia tzw. pakiet kolejkowy w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz jakie wprowadza zmiany dla świadczeniodawców od 2016 roku, co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia konkursu ofert  i rokowań wydane na podstawie art. 139 ustawy o świadczeniach, a także jak zmienia się rola ministra zdrowia w procesie kontraktowania w 2016 roku. Omówi także warunki finansowe umowy wieloletniej wobec zawarcia nowej umowy oraz podstawowe dokumenty regulujące problematykę zawierania umów z NFZ, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji mających zastosowanie przy kontraktowaniu na 2016 rok i lata kolejne. Krok po kroku zostanie omówiony przebieg postępowania oraz możliwości odwoławcze.

Szkolenie skierowane jest do aktualnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ. Zarówno podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych.

Odbędzie się w Warszawie 12 września 2016 oraz 3 października 2016.

Prowadzącą szkolenie będzie Agnieszka Pietraszewska-Macheta, która od 1998 roku uczestniczyła w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw, jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, od 2000 roku Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu tematyki ochrony zdrowia, jest również autorem wielu publikacji z tej dziedziny, w tym w szczególności współautorem komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydanego w 2010 roku.

Więcej informacji na temat szkolenia: www.szkolenia.wolterskluwer.pl