Szpitale wykazują rosnące zapotrzebowanie na środki finansowe zgłoszone. Równocześnie dynamicznie rosną zobowiązania wymagalne państwowej służby zdrowia.
Jak zwykle brak pieniędzy
Jak wynika z danych firmy Electus SA, specjalizującej się w obsłudze finansowej publicznych placówek medycznych, SPZOZ do końca maja tego roku wykazały wzrost potrzeb finansowych o 156 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku. Dużo pieniędzy potrzeba też na obsługę zadłużenia placówek medycznych.
Problemem są zobowiązania wymagalne szpitali
Jak wyjaśnia Wioleta Błochowiak, Wiceprezes Electus SA, „tak duży wzrost zapotrzebowania szpitali na środki finansowe to efekt rosnącego poziomu zobowiązań, w szczególności tych wymagalnych, dla których szpitale muszą znaleźć pokrycie".
Z ostatniego raportu MZ wynika, że zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na koniec I kwartału wyniosło 9,84 mld zł. Oznacza to wzrost względem ostatniego kwartału 2009 r. o 2,3 proc., czyli o ponad 220 mln zł. Szczególnie ważny jest wzrost zobowiązań wymagalnych szpitali. W I kwartale wartość takich zobowiązań wyniosła 2,41 mld zł, czyli o 7,8 proc. więcej niż w ostatnich 3 miesiącach minionego roku.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 5 lipca 2010 r.