Prezes NRL: wskazówki postępowania w przypadku podejrzenia wirusa Ebola
\\

Maciej Hamankiewicz, Prezes NRL wystosował list do lekarzy ze wskazówkami dotyczącymi epidemii wywołanej wirusem Ebola. Najbardziej narażeni na zachorowanie są pracownicy służb medycznych oraz wolontariusze uczestniczący w działaniach związanych z epidemią gorączki krwotocznej Ebola, w tych placówkach ochrony zdrowia, które nie posiadają lub posiadają niski standard wdrożonych procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz podróżni, którzy udają się do państw w których wirus występuje.

Należy pamiętać, że pasażerowie zakażeni wirusem Ebola mogą przybyć na teren krajów UE drogą lotniczą lub drogą morską. Osoby zakażone mogą odbywać podróż w trakcie okresu inkubacji objawów i nie wykazywać symptomów choroby w czasie podróży. Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. Objawy gorączki krwotocznej mogą także wystąpić nagle, a osoby zakażone mogą nie kojarzyć sytuacji narażenia na wirusa Ebola. WHO nie rekomenduje wprowadzania ograniczeń w ruchu turystycznym ani handlowym w krajach w których występuje epidemia gorączki krwotocznej Ebola.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach opublikowała wytyczne w sprawie postępowania z pacjentami, u których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem Ebola.

W przypadku gdy takie podejrzenie wśród personelu medycznego zostanie podjęte należy:

- ustalić osoby (wśród personelu oraz pacjentów) które miały kontakt z podejrzanym chorym na EVD pacjentem,

- monitorować zdrowie osób z kontaktu (pod katem wystąpienia objawów),

- zgłosić podejrzenie wystąpienia zachorowania na EVD do PPIS,

- wprowadzić warunki izolacji z podziałem na różne typy stref (np. czysta, skażona, przejście itp.),

- podjąć opiekę nad chorym pacjentem z zastosowaniem procedur ochrony osobistej zapewniających barierę przed zakażeniem również drogą kropelkową,

- właściwie postępować z odpadami medycznymi skażonymi płynami ustrojowymi chorego pacjenta w strefie brudnej,

- zastosować właściwe pobieranie i transportowanie próbek materiału biologicznego do badań diagnostycznych z zastosowaniem przepisów w tym zakresie dla materiału szczególnie niebezpiecznego (kategoria A - UN 2814 lub UN 2800).

Każdy Podmiot leczniczy powinien posiadać opracowane, wdrożone i znane personelowi medycznemu i innemu personelowi procedury postępowania na wypadek wystąpienia pacjenta podejrzanego o zachorowanie na EVD.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 21 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r.