Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 roku projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Według Pracodawców RP to bardzo ważny dokument, na których całe środowisko związane w ochroną zdrowia czekało od ponad 20 lat. 

W ocenie Pracodawców RP projekt ten pozostawia wiele do życzenia w kwestii stanowczości przyjętych rozwiązań, takich jak umocowania pełnomocnika Rządu do Spraw Zdrowia publicznego, Rady do Spraw Zdrowia Publicznego czy Komitetu Sterującego Narodowym Programem Zdrowia, jednak po tylu latach oczekiwania najważniejsze jest, aby udało się dokończyć procedowanie nad projektem w Sejmie przed wyborami parlamentarnymi. 

Zdaniem Pracodawców RP szybkie przyjęcie ustawy, da szansę na przygotowanie dobrego Narodowego Programu Zdrowia, a kolejnym rządzącym szanse na udoskonalanie ustawy o zdrowiu publicznym. Powolne procedowanie, może zaprzepaścić dotychczasową pracę i skazać system na kolejne długie lata oczekiwania na kolejną wersję projektu.

Czytaj: Pracodawcy RP apelują o uchwalenie ustawy o zdrowiu publicznym >>>

Pracodawcy RP podkreślają, że ustawa o zdrowiu publicznym musi wychodzić naprzeciwko zbliżającym się problemom demograficznym w Polsce. Już za 5 lat wiek emerytalny osiągną osoby urodzone w wyżu powojennym, a coraz dłuższe życie połączone z wysokimi kosztami leczenia osób starszych będzie ogromnym wyzwaniem, głównie finansowym, dla systemu ochrony zdrowia. Pracodawcy RP zapewniają, że będą wspierać projekt na etapie prac sejmowych.