Pracodawcy RP uważają, że uchwalenie projektu ustawy było czytelnym sygnałem, że zdrowie jest priorytetem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Pozytywnie odnieśliśmy się do przygotowanego i skierowanego do konsultacji projektu. W stanowisku zwracaliśmy uwagę na fakt, że dokument ten jest nie tylko pierwszym, lecz także najważniejszym krokiem w stronę unormowania ogromnie ważnej problematyki profilaktyki zdrowotnej, traktowanej w ujęciu horyzontalnym przez każdy resort” – czytamy w stanowisku Pracodawców RP.

Organizacja wyraziła swój niepokój zbyt wolnym tempem procedowania projektu tej ustawy. Zwraca uwagę, że mimo rozpatrzenia projektu przez Komitet Stały Rady Ministrów pod koniec maja 2015 i skierowania go 1 czerwca 2015 pod obrady Rady Ministrów przez trzy kolejne posiedzenia nie został on wpisany do porządku obrad.

Czytaj: Projekt ustawy o zdrowiu publicznym skierowany do uzgodnień >>>

„Zbliżający się koniec kadencji Parlamentu RP każe nam z coraz większa obawą patrzeć na możliwość uchwalenia ustawy przed wyborami” – napisali Pracodawcy RP.