- Trudno oprzeć się wrażeniu, że są one „zleceniem politycznym”, a nie wolą rzeczywistego naprawiania ochrony zdrowia. W pełni zgadzamy się z diagnozą, że system wymaga zmian, jednak potrzebne są zmiany o charakterze ewolucyjnym a nie rewolucyjnym – podkreślają Pracodawcy RP. 

Niepokój pracodawców budzi eliminowanie prywatnych inwestorów z sektora bez zabezpieczenia innego źródła finansowania inwestycji i innowacji w ochronie zdrowia, co jest oceniane jako bardzo nieodpowiedzialne działanie, które w krótkim czasie spowoduje obniżenie jakości usług medycznych. Podobny skutek będzie miało wyeliminowania z sektora elementu konkurencji między podmiotami leczniczymi. 

W ocenie Pracodawców RP proces zwiększania odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie jest pozytywną zapowiedzią, jednak proces ten będzie zbyt powolny, co spowoduje, że pacjenci nie odczują realnej poprawy dostępności do opieki medycznej.

Natomiast wprowadzanie rozwiązań sankcjonujących najniższe wynagrodzenie pracowników pomiotów leczniczych bez określenia źródła finansowania, może doprowadzić do dynamicznego wzrostu zadłużenia podmiotów publicznych i w konsekwencji również do spadku jakości świadczeń medycznych. 

Negatywnie Pracodawcy RP oceniają sieć szpitali, do której kryteria wejścia nie są związane z jakością, podobna ocena dotyczy braku jasno określonego sposobu rozliczania i kontroli budżetu szpitali, które się w niej znajdą. 

- Te wszystkie zmiany na pewno nie będą korzystne dla pacjentów, spowodują mniejszą efektywność po stronie szpitali i prawdopodobnie przyczynią się do wydłużenia kolejek – alarmują eksperci. 

W ocenie Pracodawców RP również negatywnie należy ocenić drastyczne obniżanie taryf świadczeń medycznych, przy jednoczesnym bardzo skromnym podnoszeniu tych, które zostały dużo wyżej wycenione przez AOTMiT. 

Pracodawcy RP uważają, że niektóre zmiany przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia można by ocenić pozytywnie, takie jak na przykład możliwość wprowadzenia współfinansowania wyrobów medycznych czy przegląd koszyka świadczeń medycznych, jednak z ich ostateczną oceną wolą poczekać do czasu ich wdrożenia w życie.

Źródło: www.pracodawcyrp.pol