Rada zajęła się ta sprawą w  związku ze składanymi przez pacjentów skargami, a także doniesieniami medialnymi na temat niewłaściwej pracy szpitala. Doniesienia takie pojawiły się zwłaszcza po informacji ze stycznia 2014 roku dotyczącej śmierci 3-letniego chłopca, który został odesłany przez lekarza z tego szpitala do poradni. Chłopiec zmarł w domu.

Na ten temat pisaliśmy między innymi w artykule: Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci dziecka.

Według informacji Rady w ciągu sześciu lat napłynęło 97 skarg od pacjentów dotyczących funkcjonowania placówki. 18 z tych skarg uznano za uzasadnione.