Możliwy jest przede wszystkim rozwój profilaktyki zdrowotnej oraz metod wczesnego reagowania na problemy Polaków w obszarze zdrowia.

Kongres był wydarzeniem unikalnym, ponieważ jako pierwszy w Polsce stanowił realną platformę styku medyków i socjologów z politykami i decydentami. Po raz pierwszy tak licznie siedli naprzeciw siebie stratedzy rządowi oraz specjaliści, pracujący na co dzień z pacjentami. A to wszystko, aby znaleźć zrozumienie, plan działań i finansowanie dla palącego problemu naszego społeczeństwa – rosnącej liczby osób starszych.

Pierwsza deklaracja polityczna padła podczas otwarcie Kongresu z ust marszałek Sejmu, Ewy Kopacz, która zapowiedziała, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaproponuje prezydium powołanie nowej, stałej komisji, która będzie zajmowała się polityką senioralną.
Wiceminister Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, wskazał z kolei na potrzebę przebudowy systemu finansowania ochrony zdrowia poprzez przesunięcie środka ciężkości w opiece nad seniorami z lecznictwa zamkniętego na profilaktykę oraz wdrażanie najnowszych technologii medycznych w Polsce.

Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz zapewnił, że resort będzie kontynuował kroki, aby zwiększyć liczbę oddziałów geriatrycznych, a także zachęcać lekarzy do kształcenia się w tej specjalizacji. Zdaniem Ministra kluczowe jest tworzenie centrów szkoleń geriatrów i lekarzy innych specjalności w zakresie geriatrii.

Dużą nadzieję na ogólną poprawę sytuacji osób starszych oraz ich aktywizacji stanowią opracowane przez Radę Polityki Senioralnej założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, które w wigilię ubiegłego roku zostały przyjęte przez rząd, a o których podczas Kongresu mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. minister pracy i polityki społecznej wskazywał także na konieczność podejmowania działań ponad ministerialnych, wychodzących poza gmachy poszczególnych ministerstw, aby zapewnić komplementarność działań.

Jak zapowiadają organizatorzy, Kongres Zdrowego Starzenia to dla Fundacji organizującej przedsięwzięcie dopiero początek. Wydarzenie to będzie organizowane co roku, po to by dyskusja i działania, dotyczące zdrowego i aktywnego starzenia się, były prowadzone w sposób ciągły. W najbliższych tygodniach powstanie też specjalny raport, podsumowujący wyniki dyskusji panelowych, zawierający wnioski i rekomendacje dla dalszych działań.

Źródło: Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się