Wniesiony 27 września 2013 r. roku projekt ustawy przez grupę posłów PO zakłada utworzenia Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności mającej na celu sprawowanie nadzoru nad działalnością związaną z pozyskiwaniem i produkcją bezpiecznej żywności. W wyniku nowej regulacji dojdzie połączenia w jednej instytucji kompetencji związanych z nadzorem nad żywnością, które obecnie wykonują: Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Nowa służba przejmie kompetencje likwidowanych instytucji. Jak określają pomysłodawcy, będzie to kontrola "od pola do stołu", na wszystkich etapach produkcji żywności. Oprócz mniejszej liczby kontroli zmiana ma też pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo. 


Źródło: www.sejm.gov.pl