Klaster zakłada realizację samodzielnie lub w kooperacji z partnerami projektów związanych z branżą medyczną i z rozwojem innowacyjności w tym obszarze. W realizowanych projektach Klaster będzie pełnił rolę lidera lub będzie występował jako partner merytoryczny. Realizowane projekty będą miały zasięg zarówno regionalny jak i krajowy.

Członkowie Klastra chcą także podejmować działania i inicjatywy wspomagające rozwój oraz funkcjonowanie podmiotów gospodarczych branży medycznej, chcą dążyć do jak najkorzystniejszej pozycji negocjacyjnej we współpracy z dostawcami surowców i usług, a także podejmować działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności oferowanych produktów i usług. 

Jednym z celów działalności Klastra jest także podnoszenie poziomu intelektualnego oraz skuteczności i sprawności zarządzania przez pracowników i kadrę, a także podtrzymywanie formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami sfery badawczo-rozwojowej w celu umożliwiania rozwoju i promocji nowych produktów i usług oraz wdrażania najnowszych technologii w branży medycznej.

Czytaj: Łódź: powstał klaster Żyjmy Zdrowiej>>>

Wśród członków Klastra są między innymi placówki medyczne: Petra Medica z Warszawy, El-Med z Legionowa, Abros z Warszawy, CertusVia z Warszawy, Ober Clinic z Warszawy, a także Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy”, Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z Warszawy oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya w Warszawie.