Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wnioski  przekazane do trzech sądów, dotyczą  lekarzy i lekarzy dentystów, sygnatariuszy listów i apeli Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.  Członkowie stowarzyszenia przekonywali m.in. (strona internetowa, media społecznościowe), że szczepionki przeciwko koronawirusowi nie są bezpieczne i mają eksperymentalny charakter.

 

Apele i listy kierowali do prezydenta, ministra zdrowia (o wstrzymanie „programu podawania preparatów inżynierii genetycznej”), dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców (o wstrzymanie promowania szczepień wśród dzieci) i biskupów („o nieagitowanie” wiernych do udziału w akcji „Szczepimy się”). Przekonywali w nich, że istnieje coraz więcej dowodów na występowanie poważnych działań niepożądanych po szczepionkach przeciwko Covid-19, łącznie ze zgonami.  W swoich pismach podkreślali, że działają w myśl zasady Primum non nocere (łac. po pierwsze nie szkodzić).

Zobacz w Profinfo.pl: "Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zagadnienia prawne" >>

Czytaj także na Prawo.pl: NFZ od wtorku finansuje testy na RSV, grypę i Covid-19>>

Lekarz nie może zaprzeczać wiedzy medycznej

Dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, autor bloga prawalekarza.pl zaznacza, że Konstytucja bardzo jasno mówi, że mamy wolność prowadzenia badań naukowych i głoszenia poglądów, w tym do pisania listów czy kierowania apeli.  – Dlatego mamy do czynienia z bardzo delikatną materią dotyczącą, z jednej strony wolności wypowiedzi, a z drugiej - wiedzy medycznej. Lekarze mają prawo do głoszenia poglądów. Nie mają natomiast prawa wydawać zaleceń niezgodnych z wiedzą medyczną – podkreśla prawnik. – Innymi słowy, lekarze nie mogą mówić: nie szczepcie się. To byłoby zalecenie medyczne, za które sądy lekarskie mogą ścigać – zaznacza.

Czytaj w LEX: Przegląd spraw sądowych w kontekście najczęściej spotykanych błędów medycznych >>>

Pierwsi lekarze z zawieszonym prawem wykonywania zawodu

Pierwsze orzeczenia sądów lekarskich już zapadają. Pod koniec ubiegłego roku Okręgowy Sąd Lekarski przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie zawiesił na rok prawo wykonywania zawodu Zbigniewowi Martyce, pełniącemu funkcję ordynatora oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Zarzuty dotyczyły tego, że między 8 września 2020 roku a 5 grudnia 2021 roku podważał zasadność obostrzeń, w tym zasadność obowiązku noszenia maseczek oraz krytykował przyjętą przez rząd strategię walki z epidemią Covid-19. Decyzja sądu lekarskiego została negatywnie przyjęta przez środowiska wspierające lekarza, a biegli w tej sprawie zaczęli otrzymywać pogróżki.

Czytaj w LEX: Przewinienia zawodowe lekarzy >>>

Czytaj w LEX: Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej >>>

 


Wcześniej, w listopadzie ubiegłego roku Okręgowy Sąd Lekarski w Białymstoku zawiesił na rok prawo wykonywania zawodu przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców Dorocie Sienkiewicz (wcześniej lekarka przeszła na emeryturę). Lekarka pediatra w opublikowanym filmie wideo sprzeciwiła się szczepieniu dzieci i młodzieży przeciwko Covid-19. Sąd uznał, że przeciwstawiła się działaniom mającym na celu zapobieżenie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia innych osób, działania na szkodę całego społeczeństwa, propagowała postawy antyzdrowotne i podważyła zaufanie do zawodu lekarza”.

Pod koniec ubiegłego roku Naczelny Sąd Lekarski utrzymał z kolei w mocy orzeczenie sądu, który na rok zawiesił prawo wykonywania zawodu lekarce Annie Furmaniuk. Lekarka z Poznania w swoich publikacjach zwracała się bezpośrednio do słuchających, by się nie szczepili, gdyż – jak argumentowała - system ochrony zdrowia nie udźwignie powikłań przez kolejne 30 lat.

Sprawdź w LEX: Czy pielęgniarka może odmówić wykonania iniekcji szczepionki przeciwko wirusowi COVID-19 twierdząc, że w świetle posiadanej wiedzy wymieniona szczepionka szkodzi zdrowiu i życiu ludzi? >>>

 

 

Sądy lekarskie przyjrzą się ponad 116 lekarzom

Wkrótce sporo pracy w sprawach dotyczących lekarzy kwestionujących szczepienia przeciwko Covid-19 będą miały okręgowe sądy lekarskie we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wystawił bowiem trzy wnioski o ukaranie, które objęły łącznie 116 lekarzy i lekarzy dentystów.  Natomiast Naczelny Sąd Lekarski wskazał trzy sądy lekarskie do przeprowadzenia postępowania pierwszoinstancyjnego. - Żaden z wyznaczonych sądów na chwilę obecną nie zaczął jeszcze procedować wobec lekarzy wskazanych we wnioskach – informuje rzeczniczka NIL Renata Jeziółkowska.

Rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Przemysław Ciupka zaznacza, że postępowanie będzie wyzwaniem, bo chodzi o lekarzy z całej Polski.  Wniosek o ukaranie, który trafił do Okręgowego Sądu Lekarskiego przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej dotyczy 19 lekarzy. – Dotyczy ono propagowania poglądów niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną – mówi rzecznik. 

Radosław Tymiński zaznacza, że każda ze spraw powinna być rozpatrywana indywidualnie. - Jeżeli lekarz podpisuje apel do władz, żeby się zastanowiły, czy masowe szczepienia są dobre, to jest to jedna sytuacja. Inna, gdy lekarz mówi: nie szczepcie się. Te dwie sytuacje wymagają  innej oceny i uwzględnienia innych okoliczności -  dodaje.

Czytaj w LEX: Zakaz wykonywania zawodu lekarza w orzecznictwie sądów >

Czytaj w LEX: Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego a zdolność do pracy i prawo do zasiłku chorobowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III UZP 2/21 >

Czy ukarany powinien zostać lekarz, który mówił, że szczepionki szkodzą?

Taka wypowiedź może być traktowana jako zalecenie do nieszczepienia się, ale nie musi. Znamy działania niepożądane każdego leku. Na poziomie ogólnym mogę więc powiedzieć: leki mają działania niepożądane. Po szczepionkach występują niepożądane odczyny poszczepienne. Na tej podstawie jednak trudno uznać za prawdziwe stwierdzenie: szczepienia szkodzą. Dlatego ocena każdej wypowiedzi będzie zależała od kontekstu. Sprawa każdego lekarza musi być rozpatrywana indywidualnie – podkreśla Radosław Tymiński.

Epidemia Covid-19 w Polsce 

W Polsce, po wykonaniu ponad 57,85 mln szczepień zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 57 853 967 szczepionek – wynika z danych zamieszczonych w piątek na stronach rządowych. Jednak w pełni zaszczepionych jest 22 635 995 osób.

Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 374 976 przypadków. Zmarło 118 678 osób z COVID-19.  

Czytaj też: Obowiązek informacyjny lekarza wobec pacjenta - refleksje na tle wybranego dorobku orzeczniczego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego >

Czytaj też: Nieuprawnione udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 58 ust. 1 i 2 u.z.l.) - uwagi prawnokarne i prawnomedyczne >