Według opinii Federacji przepisy rozporządzenia z 5 sierpnia 2017 roku przyznają preferencje przyszpitalnym poradniom specjalistycznym. Są one zapisane zarówno w części wspólnej, jak i w kryteriach dla poszczególnych przedmiotów postępowania, wyszczególnionych w załączniku nr. 2.

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski podkreśla, że proponowane przez Federację zmiany mają na celu równe traktowanie podmiotów. Dlatego postuluje między innymi wykreślenie wszystkich proponowanych w rozporządzeniu kryteriów, preferujących poradnie przyszpitalne i bardzo duże przychodnie.

Prezes podkreśla, że poradnie przyszpitalne są kontraktowane w ramach sieci szpitali, więc nie powinny mieć dodatkowych preferencji. Jednym z kryteriów, świadczących o uprzywilejowanej pozycji dużych podmiotów podczas ubiegania się o umowy z NFZ , jest na przykład zwiększenie wymogu czasu pracy przychodni z 12 godzin do 24 godzin oraz łącznego czasu pracy lekarzy od ponad 36 godzin. Jest oczywiste, że takich wymogów nie mogą spełnić małe poradnie – zauważa prezes Krajewskie.

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego podkreśla też, że taki zapis uderzy bezpośrednio w pacjentów, ponieważ  ograniczy dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w mniejszych ośrodkach. W opinii PZ, lepszą dostępność pacjentom zapewniają liczne małe poradnie niż nieliczne duże.

- Preferowanie szpitali i wielkich przychodni przy kontraktowaniu AOS grozi nie tylko ograniczeniem dostępności do tego zakresu świadczeń w wielu mniejszych przychodniach zlokalizowanych poza szpitalami, ale stwarza również zagrożenie dla funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, w postaci nagłego zwiększenia liczby porad. Pacjenci pozbawieni opieki poradni AOS zgłoszą się do jedynie dla nich dostępnej poradni POZ - czytamy w piśmie prezesa Porozumienia Zielonogórskiego do ministra zdrowia.

Źródło: www.federacjapz.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]