Pomorskie: więźniowie będą pracować na rzecz podmiotów leczniczych
\\

Porozumienie zawarte pomiędzy Radosławem Chmielewskim, dyrektorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, a marszałkiem Mieczysławem Struk i wicemarszałkiem Hanną Zych-Cisoń, pozwala osobom skazanym na nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz pomorskich szpitali podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego.

Zawarte w dniu 25 sierpnia 2014 r. porozumienie ma umożliwić osobom odbywającym karę pozbawienia wolności nabycie społecznie pożądanych postaw. Wskazane osoby będą odpowiedzialne za poprawę stanu czystości i stanu technicznego obiektów i terenów podmiotów leczniczych. Praktyka ta nie jest nowością, od wielu lat jednostki penitencjarne współpracują z ponad 100 podmiotami, między innymi szkołami, fundacjami, domami opieki społecznej, czy hospicjami. Obecnie w gdańskim okręgu Służba Więzienna organizuje prace dla prawie 1600 osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Obecny na spotkaniu Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki stwierdził, iż zawarcie porozumienia jest kontynuacją dobrej praktyki współpracy pomiędzy Służbą Więzienną a samorządem.

Możliwość świadczenia pracy porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego reguluje obecnie art. 123a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. Nr 27, poz. 242 z późn. zm.).

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.sw.gov.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.