Treścią spotów i ulotek przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gdańsku są krótkie informacje na temat HIV/AIDS oraz punktów konsultacyjno-diagnostycznych działających na terenie województwa pomorskiego.

Najważniejszym celem Programu Pozytywnie Otwarci jest pokazanie osobom żyjącym z HIV/AIDS, ich rodzinom, pracodawcom i całemu otoczeniu, że dzięki nowoczesnym metodom leczenia, z HIV można normalnie żyć.

Istotnym zadaniem Programu jest też promocja profilaktyki i wczesnej diagnostyki HIV. Epidemia HIV nie została w Polsce opanowana. Liczba nowych zakażeń systematycznie rośnie, na co jasno wskazują dane Zakładu Epidemiologii PZH.

Poza edukacją w zakresie promowania normalnego życia z HIV – w ramach programu Pozytywnie Otwarci organizowany jest konkurs dla instytucji i osób, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS.

Według statystyk PZH NIZP, w roku 2013 roku na Pomorzu wirusa zdiagnozowano u 52 osób. Na AIDS zachorowało 17. Kampania edukacyjna z wykorzystaniem nowych technologii sfinansowana została z ufundowanego przez Gilead Sciences grantu przyznanego w 2013 roku gdańskiemu PTOZ przez kapitułę konkursu Pozytywnie Otwarci.

Konkurs Pozytywnie Otwarci prowadzony jest pod patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i wojewody mazowieckiego.