Nagrody przyznano na tegorocznej, największej na świecie konferencji poświęconej tematyce raka płuca organizowanej w Yokohamie. Zgłoszenia kandydatów mógł dokonać pacjent lub jego opiekun, który uważa, iż otrzymał wyjątkowe wsparcie w trakcie swojego leczenia.

Nagrody wręczono w podziale na 4 regiony świata, obejmujące: Amerykę Północną, Amerykę Łacińską, Europę i Azję/inne. Pod uwagę brano nie tylko fachowość udzielanej pomocy medycznej, ale także wpływ na poprawę komfortu życia chorych, wsparcie psychologiczne, duchowe i pomoc w dostępie do informacji o leczeniu, rehabilitacji i pomocy emocjonalnej.

Wśród członków wyróżnionej grupy multidyscyplinarnej są: profesor dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski – kierownik Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, profesor dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej oraz kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, profesor nadzw. dr hab. n. med Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie, profesor dr hab. n. med. Rafał Krenke – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz profesor nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort – kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Jury, przyznając nagrodę polskiemu zespołowi lekarzy, w swoim uzasadnieniu zwróciło uwagę na olbrzymie doświadczenie zawodowe specjalistów oraz ich sposób podejścia do chorych. Podkreślono szczególnie, że to właśnie polska grupa wyjątkowo rzetelnie oraz życzliwe i empatycznie wspiera chorych.

Źródło: f2f evolution

 [-DOKUMENT_HTML-]