Ministerstwo Finansów nie podziela stanowiska Komisji Europejskiej co do konieczności podwyżki w naszym kraju stawki podatku na sprzęt medyczny i nielecznicze produkty farmaceutyczne z 8 do 23 proc. W odpowiedzi na interpelację (nr 16363/13), w której posłowie pytali o konsekwencje takich zmian, resort poinformował, że Komisja Europejska – jeżeli nie przyjmie przedstawionych przez nasz kraj wyjaśnień – może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polsce grożą też grzywny.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska (na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europesjkiej) wydała 24 stycznia 2013 r. uzasadnioną opinię. Wynika z niej, że Polska, stosując obniżoną stawkę podatku od towarów i usług m.in. w odniesieniu do dostaw sprzętu medycznego, który nie jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne, oraz do niektórych produktów farmaceutycznych wymienionych w załączniku nr 3 do polskiej ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), naruszyła prawo unijne.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna