Polska Federacja Szpitali liczy obecnie 72 członków. Misją organizacji jest reprezentowanie interesów szpitali na krajowym oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia, a celem wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu.

Federacja chce działać poprzez wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej oraz na rzecz organizacji grup zakupowych. Dąży do obniżenia kosztów ubezpieczeń, oferuje pomoc w zarządzaniu inwestycjami i pozyskiwaniu kapitału.  Pragnie stworzyć system zarządzania ryzykiem oraz dążyć do poprawy jakości opieki szpitalnej, informatyzacji oraz ergonomiki pracy. Chce doprowadzić do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej. Działa także na rzecz wymiany danych i benchmarkingu szpitali. Organizuje szkolenia i konferencje z zakresu szpitalnictwa.

Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali tworzą: przewodniczący Krzysztof Bederski, dyrektor medyczny krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, wiceprzewodnicząca Irena Petryna, dyrektor Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztyni oraz wiceprzewodniczący Zbyszko Przybylski, prezes zarządu  Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Jarosław J. Fedorowski jest także Gubernatorem (PL) i członkiem Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

Magdalena Okoniewska