Z ankiet wynika, że seniorzy łamią stereotypowe opinie panujące o starszych ludziach, dlatego że nie chcą być traktowani jako osoby, dla których ulubione sposoby spędzania wolnego czasu stanowi gra w kary, uprawianie ogrodu, chodzenie do kościoła czy majsterkowanie (te aktywności wskazało mniej niż 40 procent respondentów). 

Natomiast ponad 70 procent badanych stwierdziło, że lubią współczesne aktywności takie jak: kino, teatr, restauracje, Uniwersytety Trzeciego Wieku, wystawy, wycieczki czy sport.

Wyniki te są zgodne z opinią Doktor Ewy Woydyłło – Osiatyńskiej, psychologa, która uważa, że „mentalność ludzi starszych zmienia się szybciej niż młodszych. Bo nie kto inny, tylko właśnie seniorzy coraz chętniej otwierają się na ciekawe życie, podczas gdy ich dzieci byłyby skłonne wpychać ich nadal do zapyziałej tradycji. Zamiast podziwiać starszych, jak uczęszczają na uniwersytety trzeciego wieku, uprawiają nordicwalking, nie opuszczają seansów w kinach lub spotykają się na odczytach w lokalnych bibliotekach, dorosłe córki i synowie wciąż byliby radzi zatrudniać ich bezterminowo jako wieloczynnościowe roboty do niańczenia wnuków i świadczeń pomocy domowej.”  

Najlepsza lokalizacja do zamieszkania według seniorów jest różna w zależności do wieku: młodsi seniorzy (w wieku 60 – 70 lat) wskazują na lokalizacje poza ścisłym centrum oraz za miastem, starsi (czyli w wieku powyżej 70 lat) – zdecydowanie wybierają centrum miasta.

- Wyniki  badania wskazują, że współcześni seniorzy są świadomi zarówno swoich potrzeb, jak i ograniczeń oraz zagrożeń wynikających ze standardowej formy zamieszkania.  Ciekawe są najczęściej wskazywane ulubione sposoby spędzania wolnego czasu – pokazują one, że seniorzy nie wchodzą w stereotypowy model „spokojnego życia na emeryturze”, tylko żyją zgodnie z własnymi preferencjami. Jako istotne blisko miejsca zamieszkania częściej niż opieka medyczna wskazywano dostęp do kultury, co wskazuje, że seniorzy nie oczekują medykalizacji ich życia. Różne są natomiast preferowane lokalizacje zamieszkania – część osób wskazuje ścisłe centrum miasta (podkreślając chęć korzystania z instytucji kulturalnych), część natomiast wybiera lokalizację za miastem – podsumowuje Rafał Kunicki, prezes Senior Apartments.   

Senior Apartments wprowadza w Polsce apartamenty i mieszkania senioralne, zaprojektowane od podstaw z myślą o seniorach. Unikalność projektu polega na połączeniu zalet  samodzielnego mieszkania i niezależności z bezpieczeństwem i wygodą zapewnianymi dzięki stałej, lecz dyskretnej opiece personelu, wspomaganego najnowocześniejszymi  rozwiązaniami technologicznymi i i telemedycznymi. 

Jest to idealny wybór dla osób nadal życiowo aktywnych, posiadających silne poczucie niezależności, które jednak okresowo lub nawet stale wymagają pomocy osób trzecich, a skorzystanie z placówki typu „dom opieki” jest przez nich, lub przez ich bliskich, absolutnie nieakceptowane. Senior Apartments to także rozwiązanie dla osób z chorobami przewlekłymi, wymagającymi kontrolowania lub/i monitorowania stanu zdrowia, u których mogą pojawiać się kłopoty z pamięcią, mają ograniczoną sprawność poruszania się, trudności z zakupami i przygotowywaniem posiłków, ubieraniem, myciem, przyjmowaniem leków czy dbaniem o swoje otoczenie.

Ankieta przeprowadzona została wśród uczestników Pikniku Pokoleń 26 czerwca 2016 roku w Warszawie (próba: 120 osób).


Źródło: Senior Apartments