Negocjacje z Medicoverem były prowadzone przez kilka miesięcy. Strony nie zawarły jednak porozumienia dotyczącego jej szczegółowych warunków oraz umów towarzyszących, w tym między innymi umowy o współpracy.

Polmed S.A. jest dynamicznie rozwijającą się spółką prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych. W ciągu ostatnich kilku lat zwiększył ich liczbę do 16-tu. Placówki działają w miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Polmed S.A. uzyskał w roku 20123 przychody ze sprzedaży w wysokości 54 664 tys. zł. Przychody Grupy wzrastają od kilku lat. W roku 2012 miały wartość 45 493 tys. zł, w roku 32 112 tys. zł. W roku 2013 Grupa Polmed zanotowała także 2 895 tys. zł zysku netto.

Grupa Medicover jest międzynarodową firmą medyczną oferującą pełny zakres opieki medycznej. W Polsce dostarcza usługi medyczne dla ponad 5600 firm oraz 420 tysięcy klientów. Posiada 30 centrów medycznych, zatrudnia około 4000 pracowników i obsługuje blisko 2 miliony wizyt lekarskich rocznie. Centra Medicover znajdują się w największych miastach Polski, między innymi w Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Bielsku-Białej  i Białymstoku. Medicover współpracuje też z ponad 700 placówkami partnerskimi w całej Polsce.