Oddziały i kliniki kardiochirurgii otrzymają środki finansowe w ramach programu POLKARD.
W ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD znajdą się pieniądze na zakup aparatury dla 28 funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej.
Ministerstwo Zdrowia, przekazując wspomniane środki finansowe, dąży do zmniejszenia różnic w dostępie do świadczeń, spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi. Resort chce również kontynuować dotychczasowe podstawowe działania ukierunkowane na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także chce ograniczyć skutki ekonomiczne niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Z programu POLKARD zostaną sfinansowane następujące wydatki w zakresie kardiochirurgii:
- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla sal operacyjnych działających we wszystkich rodzajach ośrodków kardiochirurgicznych w kraju;
- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej.
Lista placówek, które otrzymają dofinansowanie oraz odpowiednie kwoty tego dofinansowania, są dostępne na stronie internetowej Medycyny Praktycznej Online.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 20 lipca 2010 r.