Bożena Janicka, prezes PPOZ w piśmie skierowanym do Andrzeja Jacyny, prezesa NFZ apeluje o wydanie odrębnego zarządzenia dotyczącego naliczania wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w POZ.

Przypomnijmy, że ukazał się komunikat NFZ dotyczący „Zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne”. Zdaniem prezes Janickiej powinien on być uzupełniony o dodatkowe zapisy dotyczące „Zasad rozliczania świadczeń pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej”. 

Trwa liczenie etatów pielęgniarskich czytaj tutaj>>

W POZ może pracować ok. 30 tys. pielęgniarek. Są to tzw. pielęgniarki praktyki, do których deklarację składa pacjent, ale są także pielęgniarki, które prowadzą gabinet zabiegowy czy wykonują badania EKG.

– Naliczenia wynagrodzeń w praktykach medycyny rodzinnej całkowicie odbiegają od rozliczeń w szpitalach i przychodniach specjalistycznych. Tam pielęgniarkom płaci się za etat, a w POZ ich wynagrodzenie zależy od z ilości złożonych deklaracji. Pielęgniarka dostaje stawkę kapitacyjną na każdego pacjenta, ale liczba deklaracji się zmienia, dlatego trudno jest na sztywno ustalić wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w POZ – podkreśla Janicka.

 


Oddziały NFZ obiecują podwyżki

Ponadto Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się do Prezesa NFZ z prośbą o interwencję w oddziałach NFZ, które informują pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej również pielęgniarki praktyki o kwotowych podwyżkach wynikających z porozumienia z Ministrem Zdrowia, a nie z faktycznych wyliczeń z posiadanych deklaracji, za które płaci NFZ.

- To powoduje napięcia, bo pielęgniarki słyszą, że należy im się cztery razy 400 zł brutto brutto, a my nie mamy z czego im tego zapłacić – podkreśla Janicka.

NFZ znalazł pieniądze dla pielęgniarek i położnych w POZ czytaj tutaj>>

Lekarze POZ przedłużyli umowy z NFZ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tylko do 30 listopada br. Wynegocjowali, że od 1 października br. zostanie podniesiony współczynnik w przedziałach do 6 roku życia z 2,4 do 2,7 i 65 plus z 2,4 też do 2,7.

- Wyliczyłam, że ze wzrostu współczynników wiekowych otrzymam 31 zł. To jak mam pielęgniarce zagwarantować wzrost wynagrodzenia o kolejne 400 zł brutto – pyta prezes Janicka.

 

Przypomijmy, że o zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza wzrost stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych oraz zmianę współczynnika 1,30 od 1 września 2018 r. (zmiana związana jest z finansowaniem pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ).

Pokrzywdzone matki-pielęgniarki bez podwyżki​ czytaj tutaj>>

Fundusz szacuje, że skutek finansowy wprowadzenia niniejszego zarządzenia dla NFZ w 2018 roku wyniesie ok. 32 mln zł. 

W zarządzeniu zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami. 

O finansowaniu podstawowej opieki zdrowotnej na gruncie nowych przepisów czytaj tutaj>>