We wrześniu 2015 roku InterHealth Canada podpisał finalne umowy na finansowanie pierwszego w Polsce szpitala powiatowego realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, który powstaje w Żywcu.

Placówka, zaprojektowana na 340 łóżek szpitalnych oraz 40 łóżek dla opieki długoterminowej, będzie świadczyć kompleksowe usługi medyczne dla mieszkańców powiatu żywieckiego i okolic. Otwarcie szpitala ma nastąpić w 2018 roku. Do roku 2045 obiekt będzie zarządzany przez InterHealth Canada, po czym zostanie przekazany powiatowi żywieckiemu.

Doradztwem prawnym dla inwestora przy ustalaniu warunków finansowych przedsięwzięcia zajmował się zespół Squire Patton Boggs, koordynowany przez partnera zarządzającego, Piotra Święcickiego i radcę prawnego Małgorzatę Olech.

- Nasz zespół zabezpieczał inwestora przy ustalaniu warunków finansowania z przedstawicielami powiatu żywieckiego i bankami – komentuje Piotr Święcicki, partner zarządzający w Squire Patton Boggs. - Szpital w Żywcu jest jednym z pierwszych przedsięwzięć PPP w służbie zdrowia, realizowanym pod rządami ustawy z 2008 roku. Nie ma jeszcze wypracowanej praktyki. Proponując określone rozwiązania korzystaliśmy z doświadczeń ze współpracy z instytucjami finansującymi przedsięwzięcia PPP w sektorze medycznym na innych rynkach europejskich. Mam nadzieję, że realizacja szpitala w Żywcu ułatwi uruchomienie kolejnych przedsięwzięć PPP w Polsce.

Proces przygotowania przedsięwzięcia obejmował uzgodnienie warunków finansowania, zaprojektowania, budowy, wyposażenia, działalności oraz przekazania żywieckiego szpitala. Inwestor zawarł umowy z przedstawicielami powiatu oraz instytucjami finansującymi: EBRD, FM Bank PBP i Alior Bank.

Projekt uznawany jest za przełomową transakcję dla zintegrowanego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Termin rozpoczęcia budowy był kilka razy przekładany z powodu problemów z uzyskaniem finansowania inwestycji.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Opublikowano: www.zdrowie.abc.com.pl , stan z dnia 6 października 2015 r.