Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, w tym innowacyjnym, oprócz źródła odnawialnego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, zyska możliwość bardziej efektywnego zarządzania energią, a także wydatkami na ten cel. Projekt będzie aplikował o środki finansowe z funduszy europejskich w ramach programu Horyzont 2020, gdzie został już zarejestrowany.

 

Jak poinformował w piątek 25 września 2015 prezes spółki Inwestycje Miejskie Artur Berent, przedsięwzięcie „Budowa środowiska wytwarzania energii odnawialnej w szpitalu wojewódzkim w Płocku”, które ma charakter badawczo-rozwojowy, opracowywane jest we współpracy z kadrą naukową Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz zespołem programistów IT.expert. Projekt będzie aplikował o środki finansowe z funduszy europejskich w ramach programu Horyzont 2020, gdzie został już zgłoszony.

- Powstanie, stworzony od podstaw, napisany przez polskich naukowców i programistów system zarządzania całą energią wykorzystywaną w płockim szpitalu wojewódzkim, nie tylko elektryczną, ale także cieplną czy gazową. Centralnym elementem zasilania systemu, jaki chcemy zbudować, będą panele fotowoltaiczne trzeciej generacji, które mogą być montowane na fasadach budynków. Panele takie znajdą się na elewacji szpitala. Efektem będzie jednocześnie rewitalizacja fasady tej placówki. Dodatkowo wymienione zostanie oświetlenie w szpitalu na całkowicie energooszczędne – powiedział Berent.

Czytaj: Środki unijne dla projektów dotyczących oszczędzania energii >>>

Podkreślił, że komputerowy system zarządzający będzie na bieżąco nie tylko sterował poszczególnymi źródłami energii w szpitalu, ale także optymalizował ich wykorzystywanie.

Mamy taki harmonogram, by do końca przyszłego roku system został-  uruchomiony – zapowiedział Berent. Dodał, że dokładny koszt całej inwestycji będzie znany po zakończeniu pierwszego etapu projektu, w ramach którego do końca grudnia przygotowany zostanie między innymi audyt energetyczny szpitala.

- Koszt będzie znany po pierwszym etapie, ale zakładamy, że będzie to około 20 mln zł – oświadczył prezes płockich Inwestycji Miejskich.

W ocenie Berenta, „najbardziej wymiernym efektem wdrożenia systemu będzie znaczna obniżka kosztów” wynikających ze zużycia energii.
- Ma to duże znaczenie, gdyż szpitale ponoszą kolosalne koszty za elektryczność, a także ogrzewanie, zwłaszcza w okresie jesieni i zimy. Będą to znaczne oszczędności – podkreślił.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że płocki szpital, będąc nadal podłączony do krajowej sieci energetycznej, zyska dodatkowe, odnawialne źródło zasilania w prąd, co ma istotne znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania tego typu placówek.

Prezes płockich Inwestycji Miejskich przyznał, że spółka nie wyklucza możliwości adaptowania podobnych projektów, związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej i zarządzaniem źródłami energii, w innych miastach, poza Płockiem, na przykład na potrzeby tamtejszych szpitali, które podlegają samorządowi województwa mazowieckiego. - Chcemy wyjść do innych miast na Mazowszu - powiedział..

 

Wstępna koncepcja jest taka by realizować to z Mazowiecką Agencją Energetyczną, która również specjalizuje się w źródłach odnawialnych. Moglibyśmy połączyć wtedy swoje kompetencje” – wyjaśnił.

Inwestycje Miejskie to samorządowa spółka Płocka, działająca od 2009 roku. Prowadzi roboty budowlane, w tym specjalistyczne, a także związane z budową obiektów inżynierii lądowej i technicznej. Zajmuje się również doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz badaniami i analizami technicznymi.

List intencyjny, dotyczący budowy środowiska wytwarzania energii odnawialnej, Wojewódzki Szpital Zespolonym w Płocku podpisał niedawno ze spółkami: Inwestycje Miejskie – jako partnerem inwestycyjnym, TECHNOWAT - jako partnerem naukowym oraz z IT.expert - jako partnerem technologicznym. Jak podkreślono w dokumencie, jego celem jest „wdrożenia programu zerowego bilansu energetycznego w kompleksie budynków szpitala”. (pap)