Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) na zlecenie resortu przeprowadziło ankietę wśród ponad 4 tysięcy placówek medycznych, by zbadać, jak są one przygotowane do zmian związanych z informatyzacją systemu ochrony zdrowia. 

Jedna z planowanych zmian dotyczy wycofania papierowej dokumentacji od 2018 roku. Wszystkie placówki muszą się przerzucić na dokumentację elektroniczną. 

Ogółem do wprowadzenia pełnej dokumentacji elektronicznej jest gotowe tylko 35 procent ośrodków. Ponad połowa nie ma nawet planów, jak to zrobić; tylko 41 procent zaplanowało źródła finansowania tego celu. 

Placówki, które wprowadziły już elektroniczną dokumentację, dostają dodatkowe punkty przy zawieraniu kontraktu z NFZ, uruchomiono finansowanie unijne na ten cel, w regionach zaś są przygotowywane specjalne platformy e-zdrowia, które mają umożliwić wymianę informacji medycznej. (pap) 

Czytaj także: Co musisz wiedzieć o reformie ochrony zdrowia?>>>