Państwowa Inspekcja Sanitarna opublikowała komunikat w sprawie spotkania z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności.
Spotkanie z EFSA ma charakter cykliczny zgodnie z harmonogramem spotkań opracowanym przez Urząd. Zwyczajowo gospodarzem jest kraj sprawujący Prezydencję. Jak powiedział Wiceminister Zdrowia Adam Frączak, „współpraca w zakresie bezpieczeństwa żywności powinna prowadzić do dalszej poprawy koordynacji między służbami poszczególnych członków Unii Europejskiej”.
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA), ustanowiony został w 2002 r. Jego zadaniem jest zapewnianie doradztwa naukowego oraz wsparcia naukowo-technicznego w zakresie prawodawstwa i polityki Wspólnoty, we wszystkich dziedzinach, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz. Jako rzeczoznawca ryzyka, EFSA tworzy opinie naukowe i porady, aby zapewnić solidne podstawy polityki i prawodawstwa wspólnotowego oraz wspierania Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE w podejmowaniu skutecznych i szybkich decyzji zarządzania ryzykiem.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.gis.gov.pl, 27 września 2011 r.
 
Data publikacji: 28 września 2011 r.