„Już w lutym bądź w marcu tego roku może rozpocząć się pilotaż nowego systemu kontraktowania świadczeń medycznych na terenie 2, 3 województw” – poinformowała Minister Zdrowia Ewa Kopacz podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia.

Nowy system finansowania usług medycznych w szpitalach (wzorowany na brytyjskim tzw. systemie HRG – ujednoliconych grup pacjentów, z ang. Healthcare Resource Groups) polega na grupowaniu odrębnie wycenianych dotychczas świadczeń w grupy o jednorodnym charakterze. O zakwalifikowaniu do konkretnej grupy decyduje: podobny problem kliniczny, podobne postępowanie lecznicze oraz podobne zużycie zasobów przy wykonywaniu konkretnego świadczenia.

Obecnie katalog wycenionych świadczeń medycznych obejmuje około 1 tys. 500 pozycji, wprowadzenie nowego systemu pozwoli go zmniejszyć do około 450 pozycji.

Zdaniem Kopacz, nowy system kontraktowania, którego autorem jest były Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz, daje pełną możliwość bezlimitowego przyjmowania pacjentów, choć według Sośnierza, system kontraktowania i limity przyznawane szpitalom na świadczenie usług medycznych, to dwie różne sprawy.

Nowy system miałby, według koncepcji obecnego Kierownictwa Resortu Zdrowia i NFZ, wejść w życie od 1 lipca br. Do tego czasu byłby testowany.

źródło: Rzeczpospolita, 23 stycznia 2008 r.