W związku z obecnością na obchodach Kongresu PTG, Anna Komorowska wystosowała list do uczestników Gali Otwarcia Kongresu. Pierwsza Dama RP pogratulowała Polskiemu Towarzystwu Ginekologicznemu z okazji rocznicy prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej.

Jak napisała Anna Komorowska, „serdecznie gratuluje ona Polskiemu Towarzystwu Ginekologicznemu 123 lat prowadzenia działalności naukowej i edukacyjnej, w czasie których dokonał się niewyobrażalny postęp w rozwoju medycyny ginekologicznej, dzięki której umieralność noworodków i ich matek znacznie zmalała, a dziś jej wskaźniki porównywalne są już do europejskich”.

O skali rozwoju PTG mogą świadczyć istniejące 23 sekcje specjalistyczne z zakresu położnictwa i ginekologii. Obecny Kongres jest najlepszym miejscem do tego, by przybliżyć i zaprezentować w pełni te wszystkie osiągnięcia, tak wysoko oceniane i zauważane zarówno w Polsce, jak i na świecie. Komorowska podkreśliła również, że Polskie Towarzystwo Ginekologiczne podejmuje intensywne działania w walce z nowotworami, czego wyrazem jest chociażby inicjatywa powołania Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

Na koniec Pani Prezydentowa życzyła uczestnikom Kongresu owocnych obrad i wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązania cennej współpracy, wyrażając przekonanie, iż „kolejne spotkania środowiska ginekologów przyczynią się do podniesienia poziomu leczenia i opieki nad noworodkiem i jego mamą”.

Źródło: www.prezydent.pl