Chodzi o nowa dyrektywę dotycząca przetargów publicznych, którą Rada EU zaadoptowała 11 lutego 2014 roku, a którą Parlament Europejski przegłosował 15 stycznia 2014 roku. 

Nowe przepisy umożliwiają odejście od kryterium najniższej ceny na rzecz uwzględnienia innowacyjności, wpływu na środowisko oraz korzyści społecznych. Wzmocniono natomiast przepisy w zakresie akceptowania ofert “nienormalnie” niskich cenowo.  Procedura przetargowa została uproszczona np. poprzez zastąpienie wymogu przedstawiania zaświadczeń przez oświadczenia. Dopiero podmiot wygrywający przetarg będzie musiał przedstawić oryginalne dokumenty. Dyrektywa wprowadza także zunifikowany europejski formularz przetargowy. Państwa członkowskie mają 24 miesiące na implementację przepisów dyrektywy.

W europejskich konsultacjach społecznych aktywnie uczestniczyła Europejska Federacja Szpitali HOPE, do której należy również Polska Federacja Szpitali.

Polska Federacja Szpitali chce działać poprzez wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej oraz na rzecz organizacji grup zakupowych. Dąży do obniżenia kosztów ubezpieczeń, oferuje pomoc w zarządzaniu inwestycjami i pozyskiwaniu kapitału.  Pragnie stworzyć system zarządzania ryzykiem oraz dążyć do poprawy jakości opieki szpitalnej, informatyzacji oraz ergonomiki pracy. Chce doprowadzić do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej. Działa także na rzecz wymiany danych i benchmarkingu szpitali. Organizuje szkolenia i konferencje z zakresu szpitalnictwa.